C2000

In Nederland is in 2004 een nieuw landelijk radiocommunicatiesysteem ten behoeve van de overheidsdiensten op het gebied van openbare orde en veiligheid ingevoerd. Het gaat daarbij in hoofdzaak om de Openbare Orde & Veiligheid (OOV) diensten Politie, Brandweer, Ambulance en Koninklijke Marechaussee.

Dit nieuwe systeem heeft de naam C2000 gekregen en is gebaseerd op de nieuwe TETRA digitale radiocommunicatie standaard. C2000 dient ter vervanging van een groot aantal regionale systemen van diverse makelij, zoals bijvoorbeeld RDCS2000. Na een Europese aanbestedingsprocedure heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken de opdracht tot ontwerp, bouw en invoering van C2000 in 1999 gegund aan de firma TetraNed.

Bij het C2000 project is Cuperus Consultants onder regie van en in nauwe samenwerking met TetraNed vanaf het begin intensief betrokken. Daarbij is veel gebruik gemaakt van in voorgaande jaren opgedane kennis en ervaring op het gebied van conventionele en trunking radionetwerken in Nederland, o.a. RDCS2000 en DMS.

De kern van het C2000 systeem bestaat uit het Motorola Dimetra radiosysteem op basis van de TETRA radiostandaard. Naast deze kern zijn een aantal zogenaamde Speciale Ontwikkelingen toegevoegd om het geheel conform de specifieke eisen van de eindgebruikers in Nederland te maken. Met name op het vlak van deze speciale ontwikkelingen vervult Cuperus Consultants een belangrijke rol.

Cuperus Consultants heeft inmiddels meer dan 100 manjaar ervaring met het op TETRA technologie gebaseerde C2000 systeem, waarbij ruwweg onderscheid kan worden gemaakt tussen de volgende deelgebieden:

  • Een subsysteem dat landelijke infrastructuurdiensten realiseert (koppelingen met ATIA, CADI, SDR en Packet Data Router teneinde extra info in de meldkamers beschikbaar te stellen)
  • Een meldkamerbediensysteem ten behoeve van centralisten (Elite+: Centracom Gold/MCC7500 met extra functionaliteiten als affiliatielijsten, noodoproep signalering, plotvensters, eenheden, e.d.)
  • Diverse systemen met betrekking tot "uitwijk scenario's"
  • Een centraal netwerkbeheersysteem (TDPS; air traffic router data - ATIA - in database)
  • Koppelingen met andere systemen zoals GMS, FMS en MIOS
  • Een systeem voor het genereren en meten van netwerkbelasting (Loadgenerator, script besturing van 16 randapparaten)
  • Een systeem voor het op decentrale lokaties meeluisteren naar de radiocommunicatie via draadgebonden kastjes (Meeluisterkastjes)
  • Een systeem waarmee radiobediening voor centralisten mogelijk is d.m.v. een aantal aan een PC gekoppelde radios i.p.v. een draadverbinding met de centrale (TypeB)

Het C2000 systeem is rond 2011 aangepast aan de zich wijzigende context sinds ingebruikname van het systeem. Deze aanpassingen, het project "Renatus", hebben o.a. geresulteerd in de realisatie van gemoderniseerde Speciale Ontwikkelingen T-REx door Cuperus Consultants.